TR |  EN |  RU |  AR
AR-GE

Deser Ar-Ge Merkezi’nin temel amacı, markaya rekabet avantajı sağlayan inovasyon gücünün desteği ile şirketin geleceğini inşa etmek, dünyadaki gelişmeleri takip etmek, su Teknolojileri alanında inovasyona ve küresel rekabte yönelik teknolojik ve bilimsel projeler üretmek, patenet ve faydalı modele dayalı yeni ürünşer ve alternatif teknolojiler geliştirmektir.

Ar-Ge Merkezi çatısı altında yeni ürün geliştirme ve mevcut ürün iyileştirme odaklı Ar-Ge faaliyetleri yürüten Deser, yenilikçi ürün gamını genişletme, mevcut ürünler için optimizasyon projeleri gerçekleştirme, süreç ve ürün iyileştirme faaliyetleri yürütmektedir.

 

Ar-Ge Merkezimizin Çalışma Amaçları

 

Ürün Kalitesi Geliştirme

Mevcut ve potansiyel müşterilerimizin taleplerine daha iyi yanıt verebilmek için ürünlerimizin kalitesini sürekli iyileştirmek

Üretkenliği En Üst Düzeye Çıkarma

Proseslerimizin üretkenliğini ve çıktısını geliştirmek

Yeni Ürünler Geliştirme

Halihazırda faaliyet gösterdiğimiz pazarlar için yeni ürünler geliştirmek

Yetkinlikler ve Bağlantılar Geliştirme

Su teknolojileri ve mühendisliğindeki yeni gelişmeleri izlemek ve personelimize etkili sürekli eğitim sağlayarak sonuçta başarılı teknoloji transferlerine teşvik etmek.

Üretimde Kullanılan Malzemelerin Kontrolü

Üretimde kullanılan hammaddelerin kontrolü ve alternatiflerin belirlenmesi