TR |  EN |  RU |  AR
SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK

Yaklaşık kırk yıllık mesleki tecrübemizle, gelecek nesillere daha yaşanabilir bir dünya bırakmanın sorumluluğumuz olduğu bilinci ile hareket ediyoruz. Yaptığımız ve yapacağımız tüm çalışmaların doğa ile uyumlu olmasını baz alıyoruz. Bu şekilde  kendi yaşam konforumuzu kontrol altına alarak, bilinçli davranarak ve gelecek nesillerinde en az bizim kadar yararlanabileceği, kaynaklarını kontrollü ve bilinçli bir şekilde kullanabileceği, içinde sağlıklı ve huzurlu yaşayabileceği bir dünya ve gelecek elde edeceğimizi biliyoruz.

Hammadde ve doğal kaynakların etkin yönetimi ile sürdürülebilir kalkınma ilkeleri doğrultusunda atık yönetimi süreçlerinde çevre ve insan sağlığının ve tüm kaynakların korunmasını hedefleyen sıfır atık yönetim sisteminin kurulmasına, yaygınlaştırılmasına, geliştirilmesine, izlenmesine, finansmanına, kayıt altına alınarak belgelendirilmesine ilişkin genel ilke ve esasların belirlenmesine yönelik çalışmalar yapıyoruz.