TR |  EN |  RU |  AR
Atıksu Arıtma Sistemleri
Atıksu Arıtma Sistemleri

Üretim ve sanayi tesislerinde üretim faaliyetleri sonucu oluşan atıksuları, ilgili yönetmeliklerde belirtilen deşarj limitlerine indirgemek ve deşarjlarını sağlamak için işletmelerin karakterlerine bağlı olarak proseslerin dizaynı ve anahtar teslimi işlemler gerçekleştirilmektedir. Endüstriyel atıksular farklı kirletici özelliklere sahiptir ve kendine özgü kirletici özellikleri vardır. bu tür atıksuların arıtımı için özel çözümlerin geliştirilmesi geekmektedir. İşletmenin ihtiyacı olan arıtma prosesi belirlenirken laboratuvar ortamında yapılan çalışmalar sonucunda en uygun proses belirlenir ve bu prosese göre gerekli projelendirme yapılır. 

Frmamız geliştirdiği tür ve sistemlerde gerekli niteliklerdeki endüstriyel atıksuların arıtılması amacı ile mevcut teknolojilerin en üstününü kullanır. Bu amaçla geliştirdiğimiz sistemlerimiz Endüstriyel Atıksu Arıtma sistemlerinde kullanılır. 

-Kimyasal Arıtma Sistemleri

-Yağ-su Ayırma Sistemleri

-Paket Biyolojik Arıtma Sistemleri

-DSF (Dissolved Air Flotation)

-Çamur Susuzlaştırma Üniteleri