TR |  EN |  RU |  AR
Flushing Uygulamaları
Flushing Uygulamaları

Isıtma–soğutma kapalı devreler, soğutma kuleleri, buhar kazanları, buhar jeneratörleri gibi Isıl Mekanik Tesisatlar ile üretim endüstri proseslerinde, ısı transfer akışkanı olarak kullanılan suların, kireçlenme, birikinti, çamurlaşma, korozyon ve biyolojik aktivasyon etkileri olmaktadır. Bu gibi etkiler nedeniyle meydana gelen malzeme, enerji ve emek kaybı ciddi bir ekonomik yüke neden olmaktadır. Bu nedenle yeni imal edilmiş ya da kullanımda olan ısıtma soğutma kapalı devreleri ile özel amaçlara göre çalışan ısıl proseslerde flushing işleminin teknik personeller tarafından bilinçli olarak uygulanması gerekmektedir.

‘Flushing’, kelime anlamıyla bol miktarda suyla yıkamak olup, bu ifade inşaat ve mekanik tesisat literatüründe özellikle kapalı devrelere yapılan ‘ilk yıkama’ uygulama yöntemini tanımlamaktadır.

 

Ancak Fiziksel, Kimyasal ve Fizikokimyasal bağlarla cihaz, donanım ve boru cidarlarına tutunan safsızlıkların yalnız su ile yıkama yöntemi ile alınması, sökülmesi, temizlenmesi mümkün değildir. Yalnız su ile yapılan flushing uygulamalarında sadece yüzeydeki fiziksel basit tutunmaların bir kısmı alınabilir. Boru yüzeyindeki yağlı tabaka ise temizlenemez. Bu tür uygulama sonunda suda ölçülen ΣFe değerleri düşük olarak ölçülür. Ancak bu ölçüm yanıltıcı olmaktadır. Safsızlıkların büyük oranı kimyasal ve fizikokimyasal bağlarla cidarlarda tutunmaktadır, bu nedenle cihaz, donanım ve borulara zarar vermeyen fiziksel ve kimyasal özelliklere sahip kimyasal ürünlerin desteği ile [Flushing] uygulanmalıdır.

Flushing uygulamaları imalat sonrası, devreye alma öncesi yapıldığından dolayı işlem süresi yönünden en optimal zamanda yapılmalı, sistem suyunun değişimi minimize edilmeli, sisteme ek stress yaratmadan kirlilikler sistemden atılmalıdır.

Yukarıdaki kısıtlamalar göz önüne alındığında sistemlerin yıkama işlemlerine hazırlanması, Flushing sırasında kirliliklerin giderilebileceği akış ve boşaltım hızlarının yakalanabilmesi için operasyon öncesi mühendislik çalışmalarını kullanılan kimyasallar ile planlanması servisini uzman ekibimizle şantiye şartlarına uygun bir şekilde organize edilerek, anahtar teslim hizmet sağlanır.