TR |  EN |  RU |  AR
Kondens ve Hat Koruyucu Kimyasalları
Kondens ve Hat Koruyucu Kimyasalları

Buhar, kondens hatlarında, buhar jeneratörlerinde ve kızgın su sistemlerinde kullanılan su içerisinde çözünmüş oksijen ve karbondioksit bulunmaktadır. Bu çözünmüş gazlar blöf ile atılan suyun yenilenmesinde kullanılan besi suyu içerisinde olabileceği gibi sistem parçalarından difizyon yolu ile de sisteme girebilmektedir.

Bu çözünmüş gazlar sistem parçaları ile tepkimeye girerek korozyona sebep olmakta, kontrol edilmediği zaman delinme, parçalanma gibi yüksek maliyetli onarım, değişim ihtiyaçları doğurmaktadır.

Oxoff serisi kimyasallar, su içerisinde çözünmüş gazlar ile tepkimeye girerek etkisiz bileşenlere dönüştürür, sistem malzemesini korur.

Endüstriyel alanlarda kullanılan buhar kazanları, proseste farklı şekillerde kullanılabilir, kulla nım şartlarına göre seçilen kimyasal değişim göstermelidir.

Oxoff B, hem sıvı hem buhar fazında sistemde bulunarak sistemin her alanında bütünsel bir korozyon koruması sağlar. Özellikle kapalı devrelerde tercih edilen bu kimyasal buharın ve/veya buharın kullanıldığı ürünün insan teması olmadığı sistemlerde yüksek koruma sağlar. Kondens hatlarında karbonik asite dönüşerek korozyona neden olan karbondioksiti nötrleştirir, oksijen tutucu özelliği ile metal yüzeyleri korur.

Oxoff C, kullanılan buharın ürün ile temasında, açık sistemlerde direk insan teması riski bulunan işletmelerde kullanılması için formülize edilmiştir. Buhar fazına geçmeyen katkılar sayesinde düşük ve orta basınçlı kazanlarda oksijen nötralize edici olarak FDA Section no: CFR 173.310 normlarına uygun olarak kullanılabilen şartlandırma kimyasalı özellikle gıda ve ilaç üretim alanlarında güvenle kullanılmaktadır.