TR |  EN |  RU |  AR
Merkez Laboratuvar Hizmetleri
Merkez Laboratuvar Hizmetleri

Deser Kimya olarak su hizmetlerinin ve ekipmanlarının seçilmesinde, çalışmasında, entegre edilmesinde gerçek verilerin önemini vurguluyoruz.

Özellikleri çok değişkenlik gösteren su sistemlerinde verimlilik ve fizibilite açışından atılan her adımda gerçek veriler olması ve hedefler ile verilerin ölçüşmesi oldukça önemlidir.

Merkez laboratuvarlarımızda yaptığımız detaylı iyon analizleri, Jar testleri ve akredite kuruluşlardan raporlanma amacıyla numune alım ve raporlama servislerimiz halihazırda yaşadığınız problemlere çözüm üretmek açısından önemli olduğu kadar ileride ortaya çıkabilecek arıza, verim kaybı gibi istenmeyen durumlara önlem almak açısından yapılan iş kalitesinin ayrılmaz bir parçası olacaktır.

Akredite raporlama gerektiren özellikle mikrobiyolojik analizlerde istenilen numune alma, saklama ve iletme şartlarını sağladığımız hizmetler ile uyulma gerekliliği bulunan şartlar sağlandığı gibi, çıkan sonuçlarda görülebilecek sapmalar engellenmektedir.

Isıtma ve soğutma sirkülasyon suyu, şebeke suyu, kuyu suları gibi sularda yapılan detaylı analizler ile besi suyunun kullanılacak alana uygun şekilde ıslah edilmesi için en ekonomik ve en güvenli sistemleri ve hizmetleri sağlamaktayız.