Mühendislik Hizmetleri

DESER endüstriyel işletmelerde ve inşai projelerde saha mühendisleri ile sistematik ihtiyaç belirleme ve çözüm önerileri projelelendirmeleri konusunda uzmandır. Bünyesindeki mühendislerin tesislerde izlediği süreç haritaları kilometre taşları aşağıdaki gibidir:

  1. Fizibilite çalışması (İhtiyaç belirleme-keşif): Mühendislerimiz ilgili tesise giderek, varsa proje üzerinde veya sistem üzerinde gözlemler ve teorik bilgileri ve ihtiyaçları belirler.
  2. Mobil Laboratuvar hizmeti: Belirlenen teorik ihtiyaç doğrultusunda ilgili su prosesi analizleri, kimyagerlerimiz tarafından tesiste yapılarak işletmeye raporlandırılır.
  3. Proje hazırlama: Mühendislerimiz su analizleri ve ihtiyaç parametrelerini değerlendirerek ilgili çözüm alternatifini tasarlar ve teklif aşamasına getirir. Ayrıca yatırımın geri dönüş hesaplamaları ile özellikle buhar kazanları besleme sularında ön arıtma sistemleri iyileştirmelerinin yatırım dönüş maliyet hesaplamalarını yaparak, tesis bilgilerine sunarlar.
  4. Proje sunumu: Hazırlanan proje ilgili kişilere sunulur ve çözüm önerilerinin simülasyon çalışmaları teslim edilir.
  5. Operasyon Kontrol ve İzleme: (Proje Teslimi, Montajı Sonrası Takibi) Projenin uygulanması veya teslimine müteakip rutin ziyaretlerle analiz edilerek sitem verimliliğinin takibi ve raporlandırılması yapılır.
  6. Etki Ölçüm Raporunun Hazırlanması: Proje öncesi kayıtlarla, proje sonrası kayıtların fark hesaplarının yapılarak ölçüm raporu hazırlanır ve ilgili kişilere teslim edilir.

WhatsApp Destek