TR |  EN |  RU |  AR
Su Arıtma Cihazları
Su Arıtma Cihazları

Kullanım alanlarına uygun olarak, gelen suyun karakterine uygun bir şekilde dizayn edilen ve işletme rejimi belirlenen su arıtma sistemlerimiz, otomasyon yardımı ile münferit bir konuttan, Üniversite ve sağlık komplekslerine su sağlayacak çeşitli büyüklüklerdedir.

Sebeke, kuyu, deniz sularını endüstriyel besi suyu, kullanım ve içme suyu değerlerine getirebilecek sistemler, enerji ve su kaybını en aza indirme prensibi ile dizayn edilmektedir.

Su teknolojilerinde 35 yıllık deneyimimiz, suyun ne kadar değişken yapılarda bulunabileceğini ve gerçek veriler ile yol alınması gerekliliğini bize öğretti. Deser Kimya su arıtma sistemlerinden alacağınız hizmetlerde yapılan ücretsiz su analizleri ile edindiğimiz gerçek bilgiler üzerinden verimli çalışan sistemler kurmaktayız.

Su, kullanıcı ve işletme ihtiyaçlarına göre tasarlanan arıtma sistemlerinden bazıları şu şekildedir:

Multimedya Filtrasyon Sistemi

Tam otomatik multimedya filtrasyon sistemleri, ham suyun filtre edilerek kendisinden sonra monte edilecek sistemlerin korunması amacıyla kullanılacaktır. Tam otomatik multimedya filtrasyon sistemleri, endüstriyel ve ticari alanda sudaki kaba tortu, partikül, askıda katı madde ve bulanıklığa neden olan maddeleri fiziksel olarak arıtarak suyunuzu kullanılabilir hale getirir.

Su Yumuşatma Sistemleri           

Su yumuşatma sistemleri, su ile çalışan tüm cihazların kireçlenmelere karşı korunması için uygulanmaktadır. Yumuşatma işlemi “ İyon Değiştirme “ yöntemiyle gerçekleştirilir. Katyonik reçine sudaki kalsiyum (Ca+2) ve magnezyum (Mg+2)  iyonlarını tutarak yumuşatma işlemini gerçekleştirir. Tam otomatik kontrol sistemleri ile donatılmış olan bu sistemler geçen su miktarına göre, zamana göre dizayn edilebildiği gibi sürekli yumuşak su ihtiyacı olan sistemler için tandem sistemler sağlanmaktadır.  Tandem sistemlerde her bir tank sırası ile rejenerasyon devresine girer ve hazır hale gelince prosesteki ünitenin doymasını ve prosesi kendine devretmesini bekler. Bu sayede insan müdahalesine ihtiyaç duymaksızın ve rejenerasyon işlemleri için proses durmadan günün 24 saati daimi şekilde yumuşak su üretilmiş olur.

Aktif Karbon Filtrasyon Sistemleri

Karbon Filtrasyon Sistemleri ile, suyunuzda bulunan veya bulunması muhtemel bütün tat, koku, renk, klor ve klor bileşikleri ve bütün organik maddeler filtre edilmektedir. Cihaz içerisinde bulunan “Aktif Karbon Minerali” suda bulunan ve suda koku, tat, renk bozukluklarına yol açan organik molekülleri tutar. Suda serbest halde bulunan ve istenmeyen kokulara yol açan klor da bu tabaka vasıtasıyla ortadan kaldırılır.

Tam otomatik kontrol sistemleri ile donatılmış bu cihaz, başlangıçta verilecek programa bağlı kalarak belirli periyotlarla gerekli ters yıkama ve rejenerasyon işlemlerini insan müdahalesine ihtiyaç duymaksızın, istenilen anda kendiliğinden yapar.

Kalsit- Dolomit Filtrasyon Sistemi

Kalsit - Dolomit Filtrasyon sistemleri su arıtma sisteminden çıkan ürün suyunun pH, toplam sertlik, bikarbonat içeriğinin düşük olması ve negatif LSI değerine sahip olması sebebiyle, belirli parametrelerin düzenlenmesi amacıyla projelendirilmektedir.

Düşük pH değerine sahip ürün suyu dolomit filtresinden (bu ünite özel olarak dolomit adı verilen kayalardan elde edilmektedir) geçirilerek sudaki kalsiyum, magnezyum ve hidrojen karbonat iyonlarının arttırımı sağlanacaktır. Bu sayede ürün suyunun korozif etkisi giderilecektir.

Reverse Osmosis Sistemleri   

En ileri artıtma teknolojilerinden birisi olan Reverse Osmosis sistemleri yüksek saflık, düşük iletkenlik gerektiren, temin edilen suyu içme suyu değerlerine getirebilecek bir sistemdir. Topraksız tarım su hazırlanmasından, ilaç sektörü için saf su hazırlanması, deniz suyu arıtma gibi birçok alanda kullanılan bu teknoloji, kullanılacak alana göre dizayn edilmektedir.

Osmosis farklı iyon derişimlerine sahip olan ve aralarında bir yarı geçirgen membran  bulunan iki çözeltinin osmotik basınç vasıtasıyla  iyon derişimlerinin eşitlenmesi olayıdır. Bu olayı tersine çevirmek için bir pompa ile osmotik basınçtan daha büyük bir basınç uygulandığında yarı geçirgen olan ve içinde 5 angström boyutunda delikler bulunan membran sadece saf suyu geçirirken ; bakteriler, projenler , organik maddeler  ve ağır metalleri tutarak , suyu belli oranlarda saflaştırmış olur.

Ultraviyole Sterilizasyon

Sudaki mikroorganizma, bakteri ve virüsleri öldürücü etkisi bulunan Ultraviyole ışığı geçiş yapan su üzerine sürekli olarak veren bu sistemler, normalde klor katkısı gibi suya eklenen kimyasallara ihtiyaç duymadan mikrobiyolojik oluşumları öldürür. Ultraviyole Su Arıtma Sistemlerimiz suyunuzun kimyasal ve fiziksel yapısını bozmadan Minimum 30.000 mwattsn/cm2 dozdaki UV mor ötesi ışığı ile tüm bakteri virüs ve mikroorganizmaları 99.99% oranında dezenfekte eder.